O ROTARY

 

Rotary International

– międzynarodowa organizacja założona w 1905 roku, w Chicago przez amerykańskiego adwokata Paula P. Harrisa.

Rotary International (RI) jest stowarzyszeniem klubów Rotary na świecie, wyznającym oficjalne credo „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (ang.: Service Above Self). Najkrótsza zaś definicja tej organizacji brzmi: „Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie”.

Kluby Rotary są zgrupowane w regiony geograficzne, zwane Dystryktami Rotary (każdy około 45 klubów). Na czele każdego z nich stoi Gubernator Dystryktu, występujący przez jeden rok jako członek zarządu RI i reprezentujący międzynarodową radę dyrektorów. Obecnie na całym świecie istnieje ponad 520 Dystryktów Rotary, zgrupowanych w 6 regionów, a jednym z nich jest CEEMA (Europa kontynentalna, wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego, Afryka).

Światowa siedziba Rotary mieści się na przedmieściu Chicago, w Evanston, stan Illinois, Stany Zjednoczone. Regionalne biuro Rotary International na Europę i Afrykę ma siedzibę w Zurychu w Szwajcarii. W Argentynie, Australii, Brazylii, Indiach, Japonii, Korei i na Filipinach działa siedem biur oddziałowych.

Cel działalności Rotary

Celem Rotary jest wspieranie i pogłębianie idei służby jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności wspieranie:

  • rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości sprawowania służby;
  • wysokich norm etycznych w każdym zawodzie, uznania wartości wszelkiej pracy użytecznej oraz nobilitowania przez każdego rotarianina swojego zawodu jako możliwości służenia społeczeństwu;
  • stosowania ideału służby przez każdego rotarianina w jego życiu osobistym, zawodowym i społecznym;
  • budowy porozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób różnych zawodów, połączonych ideałem służby.

Obecnie w ponad 200 krajach jest już 1,2 mln. Rotarian zrzeszonych w ponad 32 tys. Klubów Jedną z najbardziej spektakularnych akcji podjętych przez Rotary International była zainicjowana w roku 1985 historyczna misja, aby uodpornić wszystkie dzieci świata przeciwko chorobie Heinego-Medina. Pracując wspólnie z rządami wielu krajów oraz organizacjami pozarządowymi kampania Rotary Polio Plus zaangażowała 100 tysięcy wolontariuszy i zorganizowała zaszczepienie ponad miliarda dzieci. Dzięki tym wysiłkom rok 2005 został uznany za rok uwolnienia świata od tej groźnej choroby.

Rotary w Polsce

W Polsce tradycje Rotariańskie sięgają roku 1931 – pierwszym był Klub warszawski (nr 3427), który ukonstytuował się 17 lutego tegoż roku, założycielami byli: prof. Jerzy Loth oraz inż. Piotr Drzewiecki. Kolejne kluby powstały w Łodzi (1933 r., nr 3622), Krakowie (1934 r., nr 3360), Katowicach (1934 r., nr 3702); Gdyni (1934 r., nr 3722); Bielsku (1935 r., nr 3756); we Lwowie (1935 r., nr 3899); w Bydgoszczy (1935 r.); w Pabianicach (1938 r.). Istniały również komitety klubowe w Zakopanem, Łucku, Stanisławowie, Tomaszowie Mazowieckim, Lublinie i Drohobyczu. łącznie w połowie 1939 roku Rotary w Polsce liczyło 229 członków W 1936 roku zarejestrowano samodzielny Dystrykt 85, skupiający w tamtym czasie 8 działających w Polsce Klubów.

W czasie wojny, w latach 1939–1945, Rotary w Polsce nie miało możliwości działania, gdyż wszystkie formy polskich organizacji społecznych były przez okupanta niemieckiego zakazane, zresztą także i w Niemczech Ruch Rotariański był w czasach nazistowskich formalnie wyjęty spod prawa. Po zakończeniu wojny podjęte zostały próby w kierunku reaktywacji Klubów, spotkało się to jednak z represjami ze strony reżimu komunistycznego i spowodowało zaniechanie wszelkich kroków w tym kierunku.
Ideologia Ruchu Rotariańskiego pozostawała bowiem w jaskrawej sprzeczności z ideologią komunistyczną. Ruch wywodzący się ze środowisk inteligencji i przedsiębiorców uznany został za klasowo obcy. Hasło solidarności rotariańskiej pozostawało w sprzeczności z ideą walki klas, a zasada rozwijania współpracy międzynarodowej uznana została za przejętą z ideologii „zgniłego Zachodu”. Rozpowszechniany był także pogląd, jakoby organizacja rotariańska miała charakter paramasoński. W konsekwencji przez około czterdzieści pięć lat Rotary było nieobecne w Polsce, podobnie zresztą jak we wszystkich krajach pozostających w orbicie sowieckich wpływów Dopiero przemiany, jakie dokonały się w Polsce w roku 1989 i w latach następnych, umożliwiły powrót Rotary na polską arenę społeczną. Działalność klubów Rotary została reaktywowana w roku 1989, początkowo jako część Dystryktu szwedzkiego nr 2390.

Po powstaniu dostatecznej ilości klubów w roku 1995 utworzono Dystrykt polski nr 2230, przekształcony następnie w roku 1999 w Dystrykt międzynarodowy o tym samym numerze, zrzeszający obecnie 73 kluby z Polski, 44 z Ukrainy i 3 z Białorusi. Od 2009 rozdzielono powyższy Dystrykt międzynarodowego tworząc dwa oddzielne dystrykty – dystrykt krajowy i dystrykt ukraiński.
Jolanta Jędrak

Aktualności

NOWY PREZYDENT

W dniu 25 czerwca 2022 odbyło się uroczyste przekazanie służby. Prezydentem RC Świnoujście na kadencję 2022/23 został Sławomir Kulej. W uroczystości uczestniczyli...

 

Kurtko-śpiwory dla potrzebujących w Ukrainie

Z inicjatywy Fundacji Shelter Suits uchodźcy w Afryce szyją kurtko-śpiwory stworzone z myślą o ludziach, którzy stracili dach nad głową. Fundacja ta wystąpiła...

 

Organizujemy pomoc dla Ukrainy

Klub Rotariański Świnoujście stał się łącznikiem pomiędzy Polską, Skandynawią i Ukrainą. Rotarianki Anna Murawska i Lidia Uttendorf zaangażowały się...