NASZE DZIAŁANIA CHARYTATYWNE

 

Nasza praca charytatywna:

 • W 2019 roku przekazaliśmy kwotę 18.600 zł  na wsparcie Szkoły Publicznej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w zakresie wyposażenia Sali Doświadczania Świata (terapii Snoezelen) w pełnym jego zakresie. Wsparliśmy również aukcję Wielkiej Świątecznej Pomocy przekazując obraz Wandy Dengi, który ostatecznie wylicytowany został za kwotę 1.325 zł.
 • W 2018 roku sfinansowaliśmy jednodniowy pobyt w Świnoujściu grupy dzieci z Ukrainy organizując im wycieczkę po morzu i porcie statkiem pirackim, posiłek w MacDonaldzie oraz wycieczkę do Wolińskiego Parku Narodowego na żubrowisko. Zakupiliśmy również dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego – wózkowany, który usprawni proces pielęgnacji pacjentów tej placówki.
 • W 2017 roku dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu kupiliśmy profesjonalną maszynę czyszczącą, pozwalającą utrzymać w szpitalu wysokie standardy sanitarne. Zakupiliśmy ze środków finansowych zebranych z okazji rocznicy naszego charteru, aparatu do masażu pneumatycznego dla polepszenia krążenia u pacjentów Hospicjum Domowego w Świnoujściu.
 • W 2016 roku dokonaliśmy zakupu pięciu nowoczesnych, komfortowych łóżek dla Hospicjum Domowego w Świnoujściu. Przekazaliśmy także kwotę 1.000 zł RC Zamość na organizację wakacji dla dzieci z Ukrainy oraz kwotę 1.000 zł fundacji „Zdążyć z pomocą”. Od  lipca  rozpoczęliśmy systematyczne dofinansowywanie leczenia Mai Mączniańskiej i co kwartał przekazujemy na rzecz fundacji „Pomocy Chorym na Zanik Mięśni” kwotę 900 zł.
 • W 2015 roku we współpracy z Ośrodkiem dla osób z Upośledzeniem Umysłowym w Świnoujściu zrealizowaliśmy projekt, który nazwaliśmy „Zbliżenie Światów”. W ramach warsztatów młodzież licealna przy pomocy  profesjonalnego filmowca, Przemysława Lorka, stworzyła w 2016 roku film z udziałem pensjonariuszy ośrodka pod tytułem „Otwórzmy przed nimi świat”.
 • W 2014 roku zakupiliśmy rikszę do wożenia osób niepełnosprawnych i starszych. Riksza służy mieszkańcom Świnoujścia i przyjeżdżającym do nas gościom. Wypożyczaniem i konserwacją rikszy zajmuje się firma Baltic-Bike. Przeznaczyliśmy kwotę 1.800 zł na zakup pralki do mieszkania integracyjnego prowadzonego przez Ośrodek dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
 • W 2013 roku wspólnie z RC Usedom w ramach grantu z funduszy Fundacji Rotary International zakupiliśmy za kwotę 60.000 zł wyposażenie dwóch sal do nauki języków obcych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 w Świnoujściu. Szpital Miejski w Świnoujściu otrzymał od nas sześć pulsoksymetrów oraz parawan jezdny.
 • W czerwcu 2012 roku ponownie zorganizowaliśmy pobyt dzieci z Ukrainy w naszym mieście pokrywając również koszty.
 • W 2010 roku przeznaczyliśmy pomoc finansową dla poszkodowanych po trzęsieniu ziemi na Haiti.
 • W styczniu 2009 roku wraz z domem Kultury zorganizowaliśmy koncert. Dochód z koncertu oraz z corocznego balu został przeznaczony na sfinansowanie pobytu dziewiętnasto-osobowej grupy Polaków z Ukrainy – piętnastu dzieci i czworo dorosłych. Grupa gościła w Świnoujściu w czerwcu. Pomysłodawcą tej wizyty był członek klubu Piotr Sowa, który już wcześniej gościł dzieci z Ukrainy. Udostępniliśmy środki finansowe dla chorego na nowotwór Igora Bartosza, syna rotarianina z Oświęcimia. Wspomogliśmy finansowo leczenie i rehabilitację dla chłopca ze Świnoujścia, Stefana Korkusia, urodzonego z rozszczepem kręgosłupa.
 • Od  2004 roku objęliśmy stałą opieką Bartka z genetycznym zrogowaceniem skóry i Kamila, który w wyniku wypadku komunikacyjnego doznał uszkodzenia mózgu. Przez kilka lat całkowity dochód z corocznych balów charytatywnych przeznaczany był na leczenie i rehabilitację chłopców.
 • W 2002 roku dofinansowaliśmy przebadanie słuchu u dzieci w szkołach podstawowych.  Kamil cierpiący na zanik mięśni w roku 2003 otrzymał od nas pomoc finansową w kwocie 6.000 zł na zakup wózka.
 • W 2001 roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Świnoujściu otrzymało od nas kwotę 3.000 złotych, a Dom Dziecka w Lubiniu otrzymał 12.000 złotych – dochód z balu karnawałowego.
 • W 1999 roku dofinansowaliśmy wyjazd Kuby z porażeniem mózgowym na leczenie do USA. – W tym samym roku zorganizowaliśmy koncert charytatywny, w którym wystąpił Cezary Godziejewski, artysta opery w Monachium – Honorowy Członek naszego klubu. Zapoczątkowana z niemieckim klubem współpraca zaowocowała w roku 2000 wspólnym dużym projektem, którego efektem było wyposażenie w sprzęt medyczny szpitala w Świnoujściu. Przekazaliśmy podręczniki do nauki języka francuskiego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Świnoujściu. Sfinansowaliśmy  posiłki dla grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1.
 • W 1998 roku dofinansowaliśmy spektakl „Stwarzanie świata”, który był przedstawiany w ramach 46. Kongresu Eucharystycznego. Zakupiliśmy komputer dla sparaliżowanego Wojtka, a jeden z naszych kolegów nauczył chłopca jego obsługi.

Aktualności

NOWY PREZYDENT

W dniu 25 czerwca 2022 odbyło się uroczyste przekazanie służby. Prezydentem RC Świnoujście na kadencję 2022/23 został Sławomir Kulej. W uroczystości uczestniczyli...

 

Kurtko-śpiwory dla potrzebujących w Ukrainie

Z inicjatywy Fundacji Shelter Suits uchodźcy w Afryce szyją kurtko-śpiwory stworzone z myślą o ludziach, którzy stracili dach nad głową. Fundacja ta wystąpiła...

 

Organizujemy pomoc dla Ukrainy

Klub Rotariański Świnoujście stał się łącznikiem pomiędzy Polską, Skandynawią i Ukrainą. Rotarianki Anna Murawska i Lidia Uttendorf zaangażowały się...