Archiwum z miesiąca lipiec, 2023

 
Kadencja 2023/2024

Kadencja 2023/2024

Sławek Kulej po zdaniu sprawozdania z działalności w roku Rotariańskim 2022/2023 przekazał służbę Małgorzacie Chmielewskaiej. Uroczystość odbyła się w gronie członków Klubu oraz przyjaciół. Po części oficyjalnej można było oddać się rozmowom, planom na na nową kadencję. Małgorzata stawia na wspomaganie działań na rzecz zdrowia psychicznego młodzieży i seniorów.