Szkolenie w Polanicy Zdrój

 

W dniach 28-30.09.2018 r. Rotarianie z naszego klubu uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach szkoleniowych w Polanicy Zdrój. W ramach pobytu zorganizowano wspólne spotkanie trzech klubów rotariańskich: RC Ziębice, RC Polanica Zdrój i RC Świnoujście. W trakcie spotkania dokonano wymiany doświadczeń w zakresie działalności klubowej oraz organizowania akcji charytatywnych.
Gościnny Dom u Sowy zapewnił nam komfortowy pobyt a Polanica Zdrój urzekła nas pięknym parkiem zdrojowym i „alpejskim” charakterem zabudowy, pięknym parkiem zdrojowym i „alpejskim” charakterem zabudowy.